Recueil Militair en Legerorders

€ 5,00

Wetten, besluiten en ministerieele beschikkingen en kennisgevingen van belang voor de Koninklijke Landmacht.

Zesde beknopte uitgave, eerste deel van 1814 tot en met 1928.

Bijgewerkt tot en met Legerorder 1939 nr 189 O.

's Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij - 1939