Het Nieuwe testament in de omganstaal

€ 2,50

Uitgave van de Protestantse Geestelijke Verzorging Koninklijke Landmacht.

Nederlands Bijbelgenootschap/Katholieke Bijbelkstichting 1977