Even Liatten Mannen!

€ 7,50

Order van Majoor-Aalmoezenier H. Helmer C.S.S.R. aan gerepatrieerden.

Druk H.J. Koersen en Zn, Amsterdam