Eenvoudig Spreekmaleisch

€ 7,50

Ontwerp Voorschrift modern beschaafd Maleisch.

Vastgesteld en uitgegeven door de Chef van den Generalen Staf 12 juni 1946, No.II/5340/926