Gebedenboek voor Militairen

€ 2,50

Die het vaderland dienen ter zee, te land en in de lucht.

Uitgave NV Gooi & Sticht in opdracht van Hoofdlegeraalmoezenier medio 1960