Naam- en Ranglijst Officieren van het Nederlandse Leger

€ 14,95

en van dat i n Nederlands-Indie 192Achtennegetigste jaargang