Marineblad nummer 8

€ 2,00

Orgaan en uitgave van de vereniging van Marine-Officieren

Jaargang 76, deceber 1964