Publicatie: Legering te Velde

€ 0,00

Een onderzoek naar de manier waarop militairen in de loop der jaren tijdens oefeningen en daadwerkelijke inzet werden gelegerd.

Auteur: Jiska van Daal

December 2022

I.s.m. Lkol b.d. W. Engelmann en LKol b.d. P. Yntema